Doelstelling

De doelstelling van de sociëteit De Schans is om voor lichamelijk gehandicapte mensen in de gemeente Bunnik en omliggende gemeenten op de eerste en de derde dinsdag van de maand een dag te organiseren voor ontmoeting, ontspanning en informatie.

Organisatie

In de organisatie zijn twee belangrijke eenheden te onderscheiden:

  1. De Sociëteit, die met de vrijwilligers de Schansdagen verzorgt. De coördinator van de Sociëteit is vertegenwoordigd in het bestuur. Enkele van de vrijwilligers hebben verpleegkundige ervaring.
  2. Het Stichtingsbestuur, dat minimaal twee keer bij elkaar komt voor de beleidszaken en de financiële zaken. Het dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter, secretaris penningmeester en vicevoorzitter komen bij elkaar als er aanleiding voor is.

Belang van de Sociëteit De Schans

Janneke BosschertDe Schans is een ontmoetingsplek voor mensen met een lichamelijke beperking enerzijds en een groep vrijwilligers anderzijds. Door hun beperking zijn de leden niet altijd in staat die dingen te doen die ze graag zouden willen. Samen met de vrijwilligers lukt dat vaak wel. Bij elkaar komen op een vertrouwde plek in hun eigen “Soos” betekent levensvreugde voor beide groepen. En de mantelzorgers thuis hebben die twee dagen in de maand tijd voor zichzelf. In de afgelopen jaren heeft de Schans haar bestaansrecht zeker bewezen. Ik spreek de hoop uit dat daar nog vele jaren aan mogen worden toegevoegd.

Janneke Bosschert,

voorzitter Stichtingsbestuur